انواع دستگاه‌های شنود مخفی در این قسمت قرار می‌گیرند.

دستگاه شنود سیم‌کارتی یکطرفه تایوانی - دوبال