تمام دوربین‌هایی که مجهز به سنسور حرکت هستند، در این دسته قرار می‌گیرند.