انواع دوربین‌های فیلم‌برداری و تصویر‌برداری در این دسته قرار می‌گیرد.