ساعت‌های مچی که یک دوربین مخفی در آن‌ها تعبیه شده، در این دسته قرار می‌گیرند.