فروشگاه دوبال ردیاب‌ ها و مکان یاب های شخصی در این قسمت قابل دسترسی هستند. ردیاب شخصی ضد آب و ضد ضربه با قابلیت شنود، استفاده از ردیاب و مکانیاب های آنلاین با قابلیت مشاهده آنلاین مشخصات وسیله یا فرد در حال ردیابی، امکان محدود کردن محیط جغرافیایی با کمک فناوری Geofence و همچنین ردیابی لحظه‌ای با کمک نرم افزار موبایلی ردیاب.

ردیاب‌ ها و مکان یاب های شخصی ضد آب و ضد ضربه با قابلیت شنود. دقیق ترین سیستم ردیابی با استفاده از سامانه AGPS از طریق موبایل ، تبلت و کامپیوتر.

ردیابی شخصی فروشگاه دوبال