دستگاه‌هایی که کار دستگاه ضبط و شنود صدا را انجام می‌دهند در این دسته قرار می‌گیرند.

دستگاه های ضبط و انتقال صدا با دوام و شارژدهی بالا برای کسانی که علاقه به گرفتن گزارش صوتی از افراد مشهور یا غیر مشهور دارند یا خبرنگارانی که برای ضبط صوت محیط خبری نیاز به دستگاه ضبط صدایی با شارژدهی بالا دارند.

دستگاه شنود و ضبط صدای کوچک فروشگاه دوبال