کلیه دستگاه‌های مربوط به ضبط صدا و خبرنگاری در این دسته قرار می‌گیرند.

دستگاه های ضبط و انتقال صدا با دوام و شارژدهی بالا برای کسانی که علاقه به گرفتن گزارش صوتی از افراد مشهور یا غیر مشهور دارند یا خبرنگارانی که برای ضبط صوت محیط خبری نیاز به دستگاه ضبط صدایی با شارژدهی بالا دارند.

دستگاه ضبط صدای خبرنگاری فروشگاه دوبال