دوبال – ردیاب های حیوانات دسته ای از ردیاب ها هستند که متناسب با حیوانات خانگی کوچک و بزرگ ساخته میشوند و میتوانند از طریق gps حیوان شما را مکان یابی کنند.این دسته از ردیاب ها مناسب استفاده برای حیوانات خانگی و غیر خانگی هستند.

استفاده از ردیاب و مکانیاب های آنلاین با قابلیت مشاهده آنلاین مشخصات وسیله یا فرد در حال ردیابی، امکان محدود کردن محیط جغرافیایی با کمک فناوری Geofence و همچنین ردیابی لحظه‌ای با کمک نرم افزار موبایلی ردیاب.

ردیابی حیوانات با نقشه های آنلاین فروشگاه دوبال